GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

TIN TỨC MỚI

Chinh Đồ 1 Mobile

NPH: VNG 9.4 điểm17 bình chọn Trang chủ Fanpage

Đường Môn Kỳ Hiệp

NPH: Funtap 7.3 điểm21 bình chọn Trang chủ Fanpage

Kỵ Sĩ Rồng Mobile

NPH: Soha Game 8.6 điểm8 bình chọn Trang chủ Fanpage

Siêu Sao Đại Chiến

NPH: Funtap 6.6 điểm10 bình chọn Trang chủ Fanpage

Kiếm Linh H5

NPH: VNG 6.8 điểm8 bình chọn Trang chủ Fanpage