Video Clip

Thống trị đấu trường Hearthstone cùng caster Ratsmah

Ratsmah là một trong những streamer có trình độ là kinh nghiệm nhất trên thế gới. Nếu game thủ Hearthstone nào có nhu cầu cải thiện trình độ của mình tại Arena thì những hướng dẫn sau đây của Ratsmah ít nhiều sẽ hiệu quả.

1 2 3 1,172