Video Clip

Game Online
Funny Clip

Game thủ ngất xỉu tại quán net

Không rõ có phải về vấn đề sức khỏe hay ngồi chơi game lâu mà một nam game thủ còn mặc đồng phục học sinh đã ngất sỉu ngay tại quán net sau khi loạng choạng đứng dậy tính tiền.

1 2 3 1,240