Game Online
Con gái chơi game dễ bị hư đi?

Thực ra xét một cách khách quan thì nhận định đó khá cổ hủ bởi sự ảnh hưởng của game là không phân biệt giới tính hay đối tượng. Bên cạnh đó nếu sự tự chủ và định lực của bạn không mạnh thì chắc chắn sẽ bị "hư" thật.