Hoảng hồn canh net đêm suýt gặp ma

Tôi từng làm một người trông tiệm net vào khoảng giữa năm 2014. Tuy nhiên, công việc hiện giờ của tôi là thằng giữ xe cho các bãi.