LMHT: Tướng đi rừng HOT tiền mùa giải 5

Việc đi rừng trong giai đoạn tiền mùa giải có vẻ hết sức khó khăn đối với người đi rừng. Quái rừng đã mạnh hơn rất nhiều, cùng với đó là việc chỉ mua được 2 bình máu trong giai đoạn đầu đã khiến nhiều người chơi bị quái giết một cách bất đắc kì tử.