Game Mobile

Trường học thu hút học sinh bằng đồng phục giống .. Manga

Với các nhà vẽ truyện tranh Manga ở Nhật - hay còn được gọi là Mangaka - thì việc đi lấy đồng phục thật ngoài đời để dễ tạo cảm hứng cho bộ đồng phục họ vẽ trong truyện. Thế nhưng trong bài viết này thì nó lại ngược lại