CLIP: DOTA 2

Grand Theft Auto phiên bản Dota 2

Đánh đu theo sức nóng của series game Grand Theft Auto V mới ra mắt vào ngày 14/04 vừa qua, các hero Dota 2 cũng rất nhanh chóng cập nhật xu hướng.