Siêu anh hùng nào giàu nhất? Internet

Có những siêu anh hùng nổi lên nhờ sức mạnh, siêu năng lực khác người, nhưng cũng có những nhân vật lại nổi lên nhờ trí tuệ cùng tiềm lực kinh tế cực kì mạnh mẽ.