CLIP: DOTA 2

Dota 2: Alchemist với kỷ lục 1400 GPM

1400 GPM là một con số không tưởng trong Dota 2 tuy nhiên Wagamama đã đạt được điều đó khi cầm cho mình Alchemist. Đây có lẽ là một kỉ lục mới được thiết lập trong phiên bản 6.84 này.