TIN TỨC MỚI

Tru Tiên 3D Mobile

NPH: Gamota 9.1 điểm7 bình chọn Trang chủ Fanpage

Đường Môn Kỳ Hiệp

NPH: Funtap 8.1 điểm9 bình chọn Trang chủ Fanpage

Huyền Thoại Võ Lâm

NPH: AIVo 8.9 điểm8 bình chọn Trang chủ Fanpage

Thiện Nữ Mobile

NPH: VNG 8.3 điểm40 bình chọn Trang chủ Fanpage

Quan Vân Trường

NPH: VTC Game 6.6 điểm14 bình chọn Trang chủ Fanpage
18/08
08:00

Blade and Soul Việt Nam


Alpha Test / Garena

18/08
10:00

Thiện Nữ Mobile


Tam Sinh Tam Thế / VNG