Hiện tất cả vẫn chưa được Tencent xác thực và vẫn phải chờ đến thông báo mới nhất của NPH PUBG Mobile để xác minh cho những chi tiết khá thú vị ở trên.